ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


start

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/16 07:04

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

การใช้งาน doku wiki สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ได้ศึกษาและสร้างสรรค์งานโดยลำดับ ดังนี้

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/24 00:30

 • 2/2559 ใช้เป็นส่วนจัดการความรู้ภายในองค์กร
  • เว็บไซต์ผู้บริหาร
  • เว็บไซต์ของ 5 กลุ่มงาน
   • กลุ่มบริหารงานบุคคล
   • กลุ่มบริหารงบประมาณ
   • กลุ่มบริหารวิชาการ
   • กลุ่มบริหารทั่วไป
   • กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/24 00:30

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/24 00:30

 • เว็บไซต์ของคณะครูรายบุคคล
  • โปรไฟล์ส่วนตัว
  • งานหน้าที่สอน
  • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/24 00:30

 • ระเบียบวาระการประชุม
  • กลุ่มบริหาร
  • ประจำเดือน
  • อื่นๆ

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/24 00:30

รู้จักกับ Wiki

เมื่อได้ยินคำว่า Wiki หลายๆ ท่านคงจะเข้าใจว่าคือ เว็บไซต์ Wikipedia ที่เป็นสารานุกรมเสรีที่มีเนื้อหาหลากหลายหมวดหมู่ และจำนวนบทความจำนวนมากของโลกที่มีหลากหลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย (http://th.wikipedia.org)

Wiki

Wiki เป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่เน้นการร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างง่าย กล่าวคือ ไม่เน้นรูปแบบเนื้อหา แต่เน้นสาระความรู้ โดยไม่สนใจการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ อีกทั้งอนุญาตให้สมาชิกอื่น ปรับแก้ไขเนื้อหาของท่านอื่นได้

จุดเด่น

 • เน้นการทำงานร่วมกัน
 • อนุญาตให้สมาชิกอื่นแก้ไขบทความเดิมได้
 • ติดตามรุ่นของเอกสารได้
 • ใช้รูปแบบคำสั่งที่ง่าย เน้นเนื้อหาสาระมากกว่ารูปแบบเนื้อหา

Dokuwiki

Dokuwiki เป็นโปรแกรมหนึ่งในกลุ่มซอฟต์แวร์สร้างสรรค์ความรู้แบบร่วมมือออนไลน์ที่เรียกว่า Wiki ที่ดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ Dokuwiki การติดตั้งทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใดๆ รูปแบบคำสั่งก็ง่าย จุดเด่นที่น่าสนใจคือ มี Plug-ins ให้เลือกใช้หลายหลาย เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ

การประยุกต์ใช้งาน

ด้วยความสามารถของ Dokuwiki และ Plug-ins ต่างๆ ทำให้ Dokuwiki สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น

 1. การสร้างสารานุกรมเสรี
 2. เครื่องมือการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกวิชาทั้งดนตรี (มี Plug-ins ที่สร้างตัวโน้ตได้ง่าย) เคมี/ชีววิทยา และฟิสิกส์ รวมทั้งคณิตศาสตร์ หรือวิชาพื้นฐานทุกวิชาที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือผ่านอินเทอร์เน็ต อันจะเป็นการบูรณาการเรียนการสอนด้วย ICT อย่างเป็นรูปธรรม
 3. เครื่องมือพัฒนาระบบ Intranet ขององค์กร/หน่วยงาน
 4. เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) หรือ Web-based Learning

ที่มา :: บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรหาร เจ๊กนอก 2016/10/07 03:02

Discussion

ทองล้วน อุดมแก้ว, 2016/11/14 13:47

นายทองล้วน อุดมแก้ว

บรรหาร เจ๊กนอก, 2016/11/27 01:40

เว็บไซต์ส่วนบุคคล ของคณะครูแต่ละท่าน พร้อมใช้แล้วนะครับ เชิญเข้าปรับปรุงข้อมูลได้เลยครับ

นายวศิน ทองสาย, 2017/06/12 20:29

นายวศิน ทองสาย

Jett, 2020/03/18 22:34

I was able to find good advice from your blog articles.

web page election rates

web page, 2020/03/18 22:34

I was able to find good advice from your blog articles.

web page election rates

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
 
start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/12/01 21:14 โดย บรรหาร เจ๊กนอก