ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


start

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2016/11/27 01:30]
บรรหาร เจ๊กนอก
start [2016/12/01 21:14] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก
บรรทัด 2: บรรทัด 2:
  
   * [[personnel|เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนบุคคล ที่นี่ครับ]]   * [[personnel|เข้าสู่เว็บไซต์ส่วนบุคคล ที่นี่ครับ]]
 +  * ที่นี่ยอดเยี่ยมจังเลย... [[http://​rpdcenter.bll.in.th/​Pages/​Home|การศึกษาไร้พรมแดน]]
   * คุณครูตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี่ [[plan:​plan60#​สารบัญ|สารบัญ]] [[plan60:​plan60-24|รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ]] {{ :​undefined:​form2.docx |แบบฟอร์มใช้เงินตามแผน}} {{ :​undefined:​form2.pdf |PDF File}}   * คุณครูตรวจสอบกิจกรรมได้ที่นี่ [[plan:​plan60#​สารบัญ|สารบัญ]] [[plan60:​plan60-24|รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ]] {{ :​undefined:​form2.docx |แบบฟอร์มใช้เงินตามแผน}} {{ :​undefined:​form2.pdf |PDF File}}
   * ทั้งนี้หากมีปัญหาในการใช้งานหรือต้องการให้ปรับแก้ที่ใดๆ ติดต่อที่ 0903631399 ครับ หรือเขียนฝากไว้ในกระทู้ด้านล่างสุด (ซึ่งจะมีรับฟังความคิดเห็นในทุกหน้า)   * ทั้งนี้หากมีปัญหาในการใช้งานหรือต้องการให้ปรับแก้ที่ใดๆ ติดต่อที่ 0903631399 ครับ หรือเขียนฝากไว้ในกระทู้ด้านล่างสุด (ซึ่งจะมีรับฟังความคิดเห็นในทุกหน้า)
start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/12/01 21:14 โดย บรรหาร เจ๊กนอก