ระบบบริหารจัดการความรู้

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

Site Tools


personnel

ความแตกต่าง

นี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างเพจสองรุ่น

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
personnel [2016/11/27 01:28]
บรรหาร เจ๊กนอก
personnel [2016/11/27 01:35] (ฉบับปัจจุบัน)
บรรหาร เจ๊กนอก
บรรทัด 3: บรรทัด 3:
  
 |  ลำดับ ​ |  ชื่อ-สกุล ​ |  ตำแหน่ง ​ | กลุ่มงาน/​กลุ่มสาระฯ | |  ลำดับ ​ |  ชื่อ-สกุล ​ |  ตำแหน่ง ​ | กลุ่มงาน/​กลุ่มสาระฯ |
-|  1| [[|นายวีรยุทธ ​ ปรุงชัยภูมิ]] | ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | +|  1| [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​veerayut/​|นายวีรยุทธ ​ ปรุงชัยภูมิ]] | ผู้อำนวยการโรงเรียน | - | 
-|  2| [[|นางอุไร ​ กางกรณ์]] | รองผู้อำนวยการฯ | - |+|  2| [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​urai/​|นางอุไร ​ กางกรณ์]] | รองผู้อำนวยการฯ | - |
 |  3| [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​amornrat-phuengphum/​|นางอมรรัตน์ ​ พึ่งภูมิ]] | ครู | [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​websit-klum-brihar-wichakar-rongreiyn-bankhewa-wi-thya-yn/​|กลุ่มบริหารวิชาการ]] | |  3| [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​amornrat-phuengphum/​|นางอมรรัตน์ ​ พึ่งภูมิ]] | ครู | [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​websit-klum-brihar-wichakar-rongreiyn-bankhewa-wi-thya-yn/​|กลุ่มบริหารวิชาการ]] |
 |  4| [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​phakphon/​|นายภัคพล ​ โสวิชัย]] | ครู | กลุ่มบริหารงานบุคคล | |  4| [[https://​sites.google.com/​a/​bkw.ac.th/​phakphon/​|นายภัคพล ​ โสวิชัย]] | ครู | กลุ่มบริหารงานบุคคล |
personnel.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/11/27 01:35 โดย บรรหาร เจ๊กนอก