นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Your Information

Blogging page

รับใบประกาศและปัจฉิม56-57

Readmore

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดชัยภูมิ 25-26 มกราคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนเมืองพญาแล ภาพทั้งหมดดูได้ที่  https://drive.google.com/folderview?id=0B-68r074AABCRTBxUl9HaUZvckU&usp=sharing credit : ครูบรรหาร เจ๊กนอก

Readmore

งานวันครูปี 2557

คณะครูบ้านเขว้าวิทยายนได้เข้าร่วมงานวันครู ณ วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปโดยในปีนี้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีนางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน และมีการมอบเหรียญหนึ่งแสนครูดีให้แก่คณะครูผู้ได้รับคัดเลือก ตามภาพ

Readmore

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2557

Readmore

รับใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมฯ

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้จัดงานรับใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 น.

Readmore

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557

  การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Readmore

ภาพงาน open house

Readmore

รับสมัครนักเรียน(รายละเอียดด้านใน)

Readmore

งานทอดผ้าป่าโรงเรียนและฉลอง 40 ปีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนได้จัดงานทอดผ้าป่าและเลี้ยงฉลอง 40 ปีขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 23.50 น. มีวงดนตรี คณะใฝ่ฝัน และตอนเ้ช้าวงเพชรโสหลุด บรรยากาศภายในงานสนุกสนาน ทั้งนักเรียนผู้ปกครอง และศิษย์เก่าและคณะครู         ยอดบริจาคโดยประมาณยังไม่นิ่งสามารถต่อยอดผ้าป่าได้ที่ครูจินตนาพร

Readmore