ดูเบอร์ตัวเอง

 พื้นที่แห่งนี้ Simberdee.com ได้รวบรวมคำสั่งต่างๆที่ใช้งานบ่อย เกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราค่ะ

credit:

http://www.simberdee.com/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-ais-dtac-true-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html

Topic One-2-Call (AIS) Happy (DTAC) TRUE
Call Center 1175 1678 1331
Call Center 02  02-271-9000  02-202-7000  -
  เฉพาะ ระบบเติมเงิน เบอร์เติมเงิน
เช็คเบอร์ตัวเองที่ใช้อยู่ กด *545# โทรออก กด *102# โทรออก กด *933# โทรออก
เช็คเบอร์ที่จะโทรออก
ว่าเป็นเครือข่ายไหน
กด *727*08xxxxxxxx#  โทรออก กด *102*08xxxxxxxx# โทรออก กด *933*08xxxxxxxx# โทรออก
เช็คโปรโมชั่นที่ใช้งาน กด *777# โทรออก กด *103# โทรออก กด *935# โทรออก
เช็คยอดเงิน
จำนวนเงินคงเหลือ
กด *121# โทรออก กด *101# โทรออก กด #123# โทรออก
เปลี่ยนโปรโมชั่น กด *777 โทรออก ฟังตามระบบ กด *1003 โทรออก ฟังตามระบบ กด 9305 โทรออก ฟังตามระบบ
Voice mail กด *99 โทรออก กด *1802 โทรออก  -
โอนเงิน ให้เบอร์อื่น กด * 140 โทรออก กด 1
(ค่าโอน3บาท)
กด *1012 โทรออก
(ค่าโอน 2 บาท)
 -
โอนวัน ให้เบอร์อื่น กด  *140 โทรออก กด 2
(ค่าโอน3บาท)
-  -
ซื้อวัน / เพิ่มวัน กด *500*9# โทรออก
(เดือนละ30บาท)
*ปัจจุบันเพียงเติม10บาทก็ได้30วันแล้วค่ะ
กด *1013 โทรออก
(เดือนละ2บาท)
*ปัจจุบันเติมเงิน10บาทก็ได้30วันแล้วนะคะ
กด *9344 โทรออก
(เดือนละ2บาท)
*ปัจจุบันเติมเงิน10บาทก็ได้30วันแล้วนะคะ

 

ตั้ง password ให้ mysql

การตั้ง หรือ เปลี่ยนรหัสผ่าน MySQL

 

การเปลี่ยนรหัสผ่านของ MySQL

1.Start Menu->Run พิมพ์ cmd แล้วกด Enter (เรียกใช้ cmd) จะขึ้นหน้าต่าง Terminal ขึ้นมา
2.ที่ promt พิมพ์ C:\AppServ\mysql\bin\mysql -u root แล้วกด Enter จะเป็นการเข้าสู่โปรแกรม MySQL prompt จะ้เปลี่ยนเป็น mysql>
3.พิมพ์ SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('password'); แล้วกด Enter เป็นการกำหนด password ใหม่ ให้กับ Root
4.จบขั้นตอนการเปลี่ยน password

หมายเหตุ สำหรับการเข้า mysql ครั้งต่อไป ให้ใช้ mysql -u root -p จะมีข้อความถาม password ให้ใส่ค่าที่เราตั้งไว้เข้าไป ครับ

cradit:http://www.goragod.com/knowledge/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%20MySQL.html

ลืมรหัส mysql

โอ๊ะโอ ลืม root password ของ MySQL

เมื่อ วานซืน จะเพิ่ม user และกำหนดสิทธิให้กับ user ใน MySQL แต่ปรากฏว่าใส่ password ของ root ไม่ผ่านซักกะที ลืมหรือว่าโดนแฮกไปแล้วล่ะนี่หนอเรา แก้ยังไงดีล่ะ? นั่งหน้าจอตั้งนานสองนาน ในที่สุดอาจารย์กู้ก็หาให้ได้โอ้จอร์จ มันยอดมากเลย อันดับแรกก็ สั่งให้ mysql service หยุดทำงานก่อนครับ

# service mysqld stop
หรือใช้คำสั่งนี้ก็ได้  /etc/init.d/mysqld stop
# safe_mysqld –skip-grant-tables
พิมพ์ password ใหม่ตามต้องการแทน newpassword ตัวเอียงนั่นแหละ
# mysqladmin -u root flush-priviledges password “newpassword
เสร็จแล้วก็สั่งให้ทำงานเหมือนเดิม
# /etc/init.d/mysqld start
ลองเข้าใช้ดูเพื่อให้แน่ใจ
# mysqladmin -u root -p
ใส่ password ใหม่
โอ้ได้มาทันที่ครับ
    >mysql
ความดีนี้ต้องยกให้ google และผู้รู้ที่นำมาลงไว้ครับ
cradit :https://sites.google.com/site/hs4hvl/Home/linux-tips/xoa-xo-lum-root-password-khxng-mysql

มาตราส่วนที่ดิน

มาตราส่วนที่ดิน
การคิดมาตราส่วนที่ดินแบบไทย

มาตราส่วน ไร่ งาน ตารางวา
มาตราส่วนที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เวลาเราจะคำนวณที่ดินโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่หลักๆ ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารสิทธิที่ดิน คือ ไร่ งาน และ ตารางวา

1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
100 ตารางวา (400 ตารางเมตร) = 1 งาน
4 งาน( 400 ตารางวา หรือ 1,600 ตารางเมตร) = 1 ไร่

แต่อาจมีเอกสารที่ดินแบบเก่าอาจระบุหน่วยความยาวเป็นเส้นก็ได้ โดย
1 เส้น = 40 เมตร
1 วา = 2 เมตร

ดังนั้นถ้าเรารู้ขนาดพื้นที่หน่วยใดหน่วยหนึ่ง เราก็สามารถแปลงให้เป็นอีกหน่วยได้ดังนี้

1:- การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ตารางเมตร (ให้คูณด้วย 4)
เช่น 100 ตารางวา = 400 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับ 1 งาน
หรือ 500 ตารางวา = 2,000 ตารางเมตร

2:- การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 1600)
เช่น 2,000 ตารางเมตร = 1.25 ไร่ = 1 ไร่ 1 งาน (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.25 คูณ 4 = 1 งาน)
หรือ 3,000 ตารางเมตร = 1.875 ไร่ = 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.875 คูณ 4 = 3.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา

3:- การแปลงค่าจาก ตารางเมตร เป็น ตารางวา (ให้หารด้วย 4)
เช่น 400 ตารางเมตร = 100 ตารางวา
หรือ 1,500 ตารางเมตร = 375 ตารางวา

4:- การแปลงค่าจาก ตารางวา เป็น ไร่ (ให้หารด้วย 400)
เช่น 600 ตารางวา = 1.5 ไร่ = 1 ไร่ 2 งาน (เอาเศษที่เหลือ คือ 0.5 คูณ 4 = 2 งาน)
หรือ 950 ตารางวา = 2.375 ไร่ = 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา (เอาเศษที่เหลือคือ .375 คูณด้วย 4 = 1.50)
สรุปคือ ถ้าหารแล้วเหลือเศษ ให้เอาเศษที่เหลือ คูณด้วย 4 ได้เท่าไหร่
ตัวเลขหน้าจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย งาน หลังจุดทศนิยมจะเป็น หน่วย ตารางวา

5:- การแปลงจากไร่ เป็น ตารางวา (ให้คูณด้วย 400)
เช่น 5 ไร่ = 2,000 ตารางวา

6:- การแปลงจากไร่ เป็นตารางเมตร (ให้คูณด้วย 1,600)
เช่น 5 ไร่ = 8,000 ตารางเมตร

ซึ่งสูตรเหล่านี้จะกลับไปกลับมาระหว่าง ไร่ งาน ตารางวา และตารางเมตร

อนึ่ง สำหรับมาตราส่วนไทยๆที่พบในเอกสารที่ดินเก่าๆ อาจจะมีหน่วย เส้น วา ศอก ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้

1 เส้น  = 20 วา  =  40 เมตร
1 วา    = 4 ศอก =   2 เมตร
1 ศอก = 0.5 เมตร
ที่มา

http://www.homed4u.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.html

ติดตั้ง phpmyadmin centos6

How to install phpmyadmin on centos 6

Phpmyadmin :

 

Phpmyadmin is a free tool used to administrate MySQL . Phpmyadminsupports all major operation with MySQL in GUI mode. 

Before configuring Phpmyadmin refer these steps for installing and configuring apache , mysql and php.

1. Apache2 installation and configuration
2. Mysql installation 
3. PHP installation 
4. Testing all together

PhpMyadmin installation on Centos 6:

Using YUM :

Step 1 » Install/enable EPEL repository . You can find latest repository here ( http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/repoview/epel-release.html )

[root@localhost ~]# rpm -ivh http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/Fedora/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Step 2 » Now update repositories

[root@localhost ~]# yum check-update

Step 3 » After updating yum repositories , now you can install phpmyadmin package

[root@localhost ~]# yum install phpMyAdmin

This command will install phpmyadmin package along with dependencies . please type the package name exactly as phpMyAdmin ( ” M” and “A” –> Uppercase )

Step 4 » Now restart httpd service

[root@localhost ~]# service httpd restart

Now open the path in your browser ( Eg->  http://192.168.1.1/phpMyAdmin ) . You can see the below screen after entering Mysql root username and password .

install Phpmyadmin centos

Troubleshooting :

»  #2002 – Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (2)
The server is not responding (or the local server’s socket is not correctly configured).

( This means your mysql server service is stopped , you must start the service  “service mysql start”)

» You don’t have permission to access /phpMyAdmin/ on this server.

Open /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf file and find the lines “Deny from All ” and comment those lines and restart httpd service

 

credit : http://www.krizna.com/centos/how-install-phpmyadmin-centos-6/