ทบทวนความรู้ ict

ความรู้เบื้องต้น ict
1. data คืออะไร….
2. information คืออะไร
3. ict ย่อมาจากอะไร
และคืออะไร
4. e-mail คืออะไร
e-mail ของนักเรียนคือ
5. ฐานข้อมูลคืออะไร
6. หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลคือ
7. byte คืออะไร
8. field คืออะไร
9. record คืออะไร
10. file คืออะไร
11. จงเรียงลำดับใหม่จากมากไปหาน้อย
bit /record/file/field/byte
12. modem คืออะไร
13. router คืออะไร
14. Adsl คืออะไร
15. โดเมนเนมคือ
16. จงยกตัวอย่างโดเมนเนม
17. url คืออะไร
18. จงยกตัวอย่าง URL ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
19. ftp คืออะไร
20. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือ
21. โปรแกรมประยุกต์คือ
22. โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ระบบคือ
23. โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์คือ
เช่น
24. หน่วย input ของคอมพิวเตอร์คือ
มีอะไรบ้าง
25 หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์คือ
มีอะไรบ้าง
26. หน่วยแสดงผลออกของคอมพิวเตอร์คือ
มีอะไรบ้าง
27.โปรแกรมใดใช้พิมพ์เอกสารได้บ้าง
28. โปรแกรมใดใช้ออกแบบบ้านได้
29. โปรแกรมใดบ้างตัดแต่งรูปภาพได้
30. e-learning คืออะไร

ลืมรหัสผ่านของ root ใน mysql linux

1. stop mysql

/etc/init.d/mysqld stop

2. mysqld_safe –skip-grant-tables &

3. mysql -u root

4. mysql> use mysql;

5. mysql> update user set password=PASSWORD(“NEW-ROOT-

PASSWORD”) where User=’root’;

6. mysql> flush privileges;

7. mysql> quit

8. /etc/init.d/mysqld stop

9. /etc/init.d/mysqld start

10. mysql -u root -p
กรอก password ใหม่ที่ตั้งใหม่

block fb

ตัวอย่างต้องการให้ User ใช้งาน เว๊บ facebook ได้แบบจำกัดช่วงเวลา 12.00-13.00 น.อะครับ
เริ่มแรกให้ไปที่ etc\squid.conf

#1: กำหนดวงของเครื่องลูกที่จะทำการบล็อค
acl accountant src 192.168.10.50/32

#2: กำหนด acl ให้ น้องfacebook
acl fb dstdomain .facebook.com

#3: สร้าง acl ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่ 08:00 ถึง 12:00

acl officetime time MTWHFA 08:00-12:00

#4: บล็อคการใช้เล่น Facebook แบบ http บน officetime ที่เราได้ตั้งไว้  (เลื่อนไว้บรรทัดบนสุด ของ access Control)
http_reply_access deny  fb accountant officetime

#5: บล็อคการใช้เล่น Facebook แบบ https บน officetime ที่เราได้ตั้งไว้ (เลื่อนไว้บรรทัดบนสุด ของ access Control)
http_access deny CONNECT fb accountant officetime
#(ทำการเซฟ squid.conf)

#6: ทำการรีเซิฟเวอร์ Squid
[root@server ~#]service squid reload

 

 

credit :  http://forum.ubuntuclub.com/forum/?topic=23271.0

การเปลี่ยนค่าของกล่อง GMMZ

ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา หลายคนคงปวดหัวกับกล่อง Gmmz ในการรับชม ช่อง 3 และบางช่องที่เปลี่ยนความถี่ใหม่    ไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปแล้วครับ   เพียงแค่กด 9988 ที่รีโมท แล้วก็รอให้มันรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับ